• Aktuality

Aktuality

Studentská konference "Archeologie moci" - pozvánka

ento rok je spojen s tématem ARCHEOLOGIE MOCI. Různé formy moci se objevují ve všech obdobích pravěku a středověku, a dnes jsou pro nás svědectvím hmotné nálezy i vyjímečné archeologické situace a nám poskytují dostatek námětů pro naší konferenci.

15. dubna 2017


Fresh Eye - soutěž studentských prací s vizuální tematikou

Platforma Fresh Eye pořádá čtvrtý ročník vysokoškolské soutěže. Autoři nejlepších prací spjatých s vizuální tematikou se stanou hvězdami červnového večera Fresh Eye.

Zajímá Tě, jak se lidé dívají a co vidí? Baví Tě současnou vizuální kulturu nejen konzumovat, ale také o ní kriticky přemýšlet? Pošli nám seminární nebo závěrečnou práci věnovanou studiu obrazu a vizuální kultury!

Kromě textů přijímáme do soutěže také video eseje a krátké dokumenty. Tři přihlášení získají možnost osobně s tématem vystoupit během červnového programu přednáškového cyklu Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye.

Vybrané práce budou uveřejněny v online 

Práce zasílejte do 31. 5. 2017 na adresu info@fresh-eye.cz

27. března 2017


Ceny Františka Egermayera

Cenu Františka Egermayera

za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů.

2. ledna 2017


Francouzská letní univerzita

Francouzská letní univerzita 

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Cílem programu je podpora dlouhodobé spolupráce francouzských, českých a slovenských studentů a učitelů filozofie. Vyvrcholením spolupráce je každoročně Francouzská letní univerzita (do roku 2010 Letní univerzita francouzské filozofie), kterou organizačně zajišťuje střídavě Vzdělávací nadace Jana Husa v České republice a Association Jan Hus ve Francii. Letní univerzita se koná střídavě v České republice, Slovenské republice a ve Francii. 

2. ledna 2017
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Linda Hroníková, vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail: ,

úřední hodiny: středa 11:00–13:00 (ohlašte důvod své návštěvy předem e-mailem), po předchozí domluvě možno i jindy


Kateřina Sváčková, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny:


Jak k nám