• Aktuality

Aktuality


Francouzská letní univerzita 

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Cílem programu je podpora dlouhodobé spolupráce francouzských, českých a slovenských studentů a učitelů filozofie. Vyvrcholením spolupráce je každoročně Francouzská letní univerzita (do roku 2010 Letní univerzita francouzské filozofie), kterou organizačně zajišťuje střídavě Vzdělávací nadace Jana Husa v České republice a Association Jan Hus ve Francii. Letní univerzita se koná střídavě v České republice, Slovenské republice a ve Francii. 


Výběrové řízení na Francouzskou letní univerzitu

Jsou vybíráni zvláště schopní studenti a doktorandi, kteří napsali nadprůměrně hodnocené seminární a bakalářské práce. Dále musí prokázat takovou znalost francouzštiny, aby byli schopni se zapojit do odborné diskuse a připravit vlastní příspěvek. 


Zájemci o Francouzskou letní univerzitu se mohou přihlásit na vnjh@vnjh.cz nebo telefonu: 530 331 240-1.

více info zde

Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jakub Marek, vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:

úřední hodiny:


Kateřina Sváčková, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: pondělí 9:30-11:30, čtvrtek 13:00-15:00


Jak k nám