• Aktuality

Aktuality


Pozvánka na studentskou konferenci v OlomouciStudenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zvou své kolegy - studenty antropologie - z ostatních fakult na Studentskou konferenci, kterou pořádají na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie.


  • Konference je věnována oborům sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Vizí prganizátorů je propojit katedry těchto oborů po České republice. Prezentovány budou práce, kterými se studenti zabývají během studia svých oborů. Práce diplomové a libovolné studentské práce.

  • Studentská konference se bude konat 5. 4. 2017 v budově FF UPOL, na třídě Svobody 26, Olomouc

  • Přihlásit se mohou studenti se svou dokončenou či rozpracovanou prací

  • Počet účastníků z jednotlivých kateder 2 – 3 studenti

  • Délka jednoho příspěvku nesmí překročit 15 min., po prezentaci příspěvku bude následovat 5 minutová diskuze

  • V případě většího zájmu bude konference dvoudenní

  • Účastníci mohou využít možnosti přespání na kolejích Univerzity PalackéhoOdkaz na facebookové stránky akce, kde budou průběžně zveřejňovány bližší informace a aktuality.


Pokud máte o akci zájem, vyplňte krátký registrační dotazník.Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jakub Marek, vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:

úřední hodiny:


Kateřina Sváčková, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: pondělí 9:30-11:30, čtvrtek 13:00-15:00


Jak k nám